برجسته ترین ها

ماژول سبز806AW

ماژول سبز806AW

-    این ماژول از LED های سبز رنگ ساخته شده و در قاب پلاستیکی قرار گرفته و کاملا ضد آب است.-    این ماژول از قطعات ال..

110,000 تومان

ماژول قرمز806AW

ماژول قرمز806AW

-    این ماژول از LED های قرمز رنگ ساخته شده و در قاب پلاستیکی قرار گرفته و کاملا ضد آب است.-    این ماژول از قطعات ا..

82,000 تومان

ماژول فول کالر P10-3in1-ver 1.02-full-color

ماژول فول کالر P10-3in1-ver 1.02-full-color

-    این ماژول از LED های تمام رنگ ساخته شده و در قاب پلاستیکی قرار گرفته و کاملا ضد آب است.-    این ماژول از قطعات ا..

195,000 تومان

ماژول فول کالر P10-3in1-ver 1.12-full-color

ماژول فول کالر P10-3in1-ver 1.12-full-color

-    این ماژول از LED های تمام رنگ ساخته شده و در قاب پلاستیکی قرار گرفته و کاملا ضد آب است.-    این ماژول از قطعات ا..

215,000 تومان